Παραγωγή video clip Μιχάλης Αλιάγας & Σταυρούλα Κούκουνα

Παραγωγή video clip Μιχάλης Αλιάγας & Σταυρούλα Κούκουνα

Μια ωραία ημέρα περάσαμε μαζί με δύο πολύ ταλαντόυχους μουσικούς, τον Μιχάλη Αλιάγα και την Σταυρούλα Κούκουνα. Μας ταξίδεψαν με τα παραδοσιακά τους όργανα ούτι και σαντόυρι. Στόχος ήταν η παραγωγή μουσικού video clip για το μουσικό κομμάτι Forest Silence.

No Comments Yet.

Καλέστε μας!
error: Content is protected !!